principy

Pečlivost a rychlost

Tvorba knih vyžaduje propracovaný sled úkonů. U každé zakázky dohlížíme na to, abychom nevynechali jediný krok a každý úkon vždy odškrtneme. Veškeré úkony provedené na knize můžete on-line sledovat po přihlášení do našeho zakázkového systému activeCollab.

Grafy, schémata a tabulky

Snažíme se o co nejkvalitnější reprodukci všech ilustrací. Proto většinou všechny grafy nebo schémata překreslujeme, aby byla jejich úprava v souladu s knihou: sjednocujeme tloušťku linek, velikosti písem, upravujeme barevnost nebo odstraňujeme nevhodné efekty.

Cizí jazyky

Cizí jazyky nám nejsou cizí. Vždy se snažíme respektovat lokální typografické zvyklosti, ať už jde o psaní interpunkce nebo třeba číslic. Sázíme všechny evropské jazyky včetně řečtiny a jazyků psaných azbukou. Bez problému si ale poradíme i s řadou orientálních jazyků.

Automatizované procesy

Každý text před dalším zpracováním nejprve „vyčistíme“ pomocí námi navrženého nástroje, který opravuje desítky častých chyb v textech, jako jsou zdvojené nebo naopak chybějící mezery či spojovníky na místě pomlček. Automaticky vytváříme obsah knih i některé rejstříky.

Korektury

Preferujeme elektronické korektury v pdf, ale rádi zanášíme i opravy z papírových korektur. Provedené změny si odškrtáváme, abychom měli jistotu, že jsme zanesli všechny požadavky korektorů. Najdeme-li spornou korekturu, chybu nebo nejednotnost, vždy ji vyznačíme.

Odstavcové a znakové styly

Při sazbě striktně využíváme odstavcové a znakové styly, které nám umožňují mít dokonalou kontrolu nad výslednou podobou knihy. Sofistikované odvozené a vnořené styly navíc práci významně zrychlují. Dobře připravené styly jsou navíc podmínkou korektního exportu e-knih.

Fotografie a kresby

Veškeré obrázky, ať už ve formě fotografií nebo kreseb, vždy pečlivě upravujeme ve Photoshopu, abychom zajistili co nejlepší reprodukci. Podle typu papíru volíme i vhodný barevný profil, aby fotografie vynikly i na obyčejném ofsetovém papíru.

Náročná sazba

Žádný úkol pro nás není dost obtížný. Poradíme si se sazbou matematických vzorců, s poznámkami pod čarou i margináliemi. Prostě vysadíme cokoli: poezii, beletrii, umělecké publikace, učebnice nebo třeba Bibli.

Typografické detaily

Záleží nám na kvalitně provedené sazbě, proto dbáme i na ty nejmenší typografické detaily. Můžete si být jisti, že v sazbě nenajdete jednoznakové předložky či spojky na konci řádků, spojovníky na místě pomlček nebo anglické uvozovky v českém textu.

Kvalitní fonty

Používáme kvalitní a prověřené fonty, především z nabídky písmolijen Suitcase Type Foundry, Storm Type Foundry nebo TypeTogether. Písma pečlivě volíme s ohledem na charakter publikace i na potřebný repertoár znaků.