jak vyznačit korektury

Jak vyznačit korektury na papíře

Budete-li chyby, překlepy a další nedostatky sazby vyznačovat na vytištěných stránkách, dodržujte prosím standardní česká korektorská znaménka, jejichž přehled najdete např. na serveru Typo.cz. Snažte se psát čitelně, v případě mnoha oprav je někdy jednodušší daný odstavec poslat znovu.

Vytištěné stránky nám můžete poslat poštou nebo kurýrní službou, popř. je můžete naskenovat a poslat elektronicky.

 

Jak vyznačit korektury v PDF

Opravy provádějte v programu Adobe Reader verze 7 nebo vyšší, aktuální verzi stáhnete z  webu firmy Adobe. Podívejte se na www.jaknakorektury.cz, kde je celý proces názorně předveden.

Vyberte příslušný úsek textu (objeví se světle modré zvýraznění, NE

žluté). Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte druh úpravy.

– Zvýraznit [žlutě]

– Přeškrtnout [červené škrtnutí]

– Nahradit / Přidat k nahrazení [modré škrtnutí]

– Přidat lístek s poznámkou [žlutě]

Označujte pouze přesnou část textu, která se má „Nahradit“ nebo „Přeškrtnout“. Nahrazení lze provést pomocí klávesy INS, která funguje i pro vložení vsuvky. Pro smazání (přeškrtnutí) funguje také klávesa DEL. Není tedy nutné klikat pravým tlačítkem myši.

Úpravy „Zvýraznit“ nebo „Přidat lístek s poznámkou“ prosíme používat pouze v nezbytných případech. Pokud to není nezbytně nutné, nepište komentáře typu: „slovo zítra odstranit“, stačí, když prostě slovo „zítra“ označíte a zmáčknete klávesu DEL nebo vyberete myší úpravu „Přeškrtnout“. Nahrazování slov neprovádějte ve dvou krocích (Přeškrtnout + vsuvka), ale jedním.