jak předat podklady

Jak předat textové podklady

1. Nesnažte se text upravovat v textovém editoru pomocí ozdobných fontů, barev a dalších efektů. Ať už si vyberete jakékoli písmo, ve finále je musíme nahradit tím, které je určené na danou zakázku a ke kterému máme zakoupenu licenci.

Proto používejte ta nejběžnější písma, která jsou takřka v každém počítači – tedy například Calibri, Times New Roman či Arial. Navíc u nich máte jistotu, že můžete pracovat i s řadou speciálních znaků (ä, è, ô…), které se při konverzi do sázecí aplikace neztratí. Poradíme si s formáty DOC, DOCX, a RTF, v omezené míře i s ODT.

2. Vyvarujte se o zdobení titulků stínováním, vytvářením barevných přechodů, různými deformacemi. Nevhodné jsou také iniciály (počáteční zvětšená písmena). Je třeba si uvědomit, že při převodu do grafického programu se většina těchto zvýraznění neuplatní – ať již z důvodu kompatibility, nebo z důvodu výtvarného.

Bez problémů můžete naopak používat vyznačování pomocí řezů (kurziva, tučný řez), případně odstavcových a znakových stylů, které mohou při zlomu usnadnit práci nebo aspoň být jasným vodítkem v hierarchii textu.

Především u delších textových předloh (např. knih a katalogů) se text do grafického programu převádí včetně těchto vyznačení a vlastností. Doporučujeme ponechat v textu tabulky a automatické poznámky pod čarou – naše grafické aplikace si s nimi poradí. Každopádně by však forma odevzdávaného rukopisu měla být předem dobře domluvena.

3. Častým nešvarem je text psaný se zapnutou funkcí CapsLock (verzálkami). Důvodů je několik – především ne každý text sázený pouze verzálkami vypadá dobře, a grafik pak musí takovou úpravu převést na malá písmena (minusky).

Chcete-li vybranou informaci zvýraznit a grafikovi tak vyznačit nadpis či důležitost textu, užijte tučnější řez písma, jinou velikost nebo znakový styl. Ne vždy se nadpisy například v rámci edic sázejí verzálkami, takové texty pak musíme ručně převést na malá písmena, přičemž může dojít k chybám u výrazů, jako je Divadlo Na zábradlí.

4. Povel enter na konci řádku, odsazování mezerníkem nebo tabulátory na začátku odstavců sazbu komplikují. Používejte enter pouze na konci odstavce, nikoli na konci řádků – při následné sazbě v grafickém studiu je pak nutno rozdělené bloky textu znovu spojovat.

O tom, jak má na stránce vypadat prázdné místo a jak se má text lámat, se poraďte s grafikem nebo mu to vyznačte do vytištěné předlohy, nepoužívejte však na takové vyznačení enter ani několikanásobný mezerník. Odsazení prvního řádku odstavce umí naše programy automaticky, není třeba to v dodaném textu jakkoli naznačovat.

5. Snažte se nepoužívat nadbytečné mezery. Už Pravidla českého pravopisu učí, že v českém jazyce nikdy nesázíme mezeru před tečkami, vykřičníky, otazníky nebo před textem v závorce. Potřebujeme-li odsadit text či položky v rámci řádku, používáme tabulátor, nikoli několikanásobné zmáčknutí mezerníku.

Naopak nezapomeňte vkládat mezery za interpunkci ve jménech, za zkratkami, v datech apod. Např. 1. září šli Bc. J. Novák, Mgr. H. Zelený ad. k 2. zkoušce.

6. Nevkládejte do textu obrázky nebo jiné grafické prvky. Word či jiné podobné textové editory nejsou určeny pro práci s obrázky, respektive pro jejich distribuci do tisku, obrázky jsou vložením do Wordu nenávratně změenšeny a často i poškozeny.

Všechny obrázky, grafy a jiné ilustrace musí být dodány zvlášť, ve formátech dohodnutých s grafickým studiem. V textu můžeme ponechat domluvené odkazy, aby sazeč věděl, kam obrázky zalomit.

7. Pro umístění obrázků, schémat a grafů do textu je žádoucí na daná místa vložit název souboru (nebo jiný srozumitelný odkaz), a to v nezaměnitelném a snadno idetifikovatelném formátu.

Odkaz na soubor lze vyznačit barvou, písmem nebo vložením do závorek, které se jinde v textu nevyskytují. Např. Graf_1.XLS, Graf_1.XLS nebo {Graf_1.XLS}. Upozorňujeme, že ne vždy je z technických důvodů možné vložit ilustraci či graf na přesně dané místo (například když v rámci daného odstavce zbývá na stránce jen jeden volný řádek). Tyto případy  řešíme umístěním na nejbližší možné vhodné místo.

Jak předat obrazové podklady

Potřebujeme co nejkvalitnější podklady. Dostupnost a láce digitální techniky způsobila, že mnohé firemní materiály dnes vypadají jako přehlídka amatérské fotografie. Chcete-li dosáhnout kvalitních výsledků, s amatérskými snímky si nevystačíte. Profesionální fotografie a grafické zpracování materiálů jsou vizitkou důvěryhodnosti organizace.

Fotografie, skeny, logotypy či schemata vždy dodávejte samostatně, nikoli jako obrázky vložené do Wordu nebo PowerPointu.

FOTOGRAFIE

Hlavním zdrojovým pracovním materiálem je dnes fotografie v elektronické podobě. Budete-li spolupracovat s profesionálním fotografem či fotobankou, nemusíte se zabývat technickou stránkou snímků – za tu zodpovídá autor. Obecně však platí, že snímek by měl mít při tisku rozlišení 300 dpi (dots per inch – tj. bodů na palec), pérovka (obrázek tahy jedné barvy) pak alespoň 600 dpi. Kvalita většiny snímků použitých na internetu je pro tisk nedostatečná, ač to tak na monitoru nevypadá. Další „neviditelnou” nástrahou je vysoká míra komprese, kterou takové snímky vykazují.

Při tisku fotografií se v drtivé většině užívá zvláštní čtyřbarevný prostor CMYK. Převod z „obrazovkového“ prostoru RGB, ve kterém snímá každý digitální fotoaparát či skener, nechte na nás, neboť způsob převodu závisí na použitém papíru i tiskové technologii.

Fotografie a naskenované předlohy dodávejte ve formátech JPEG s nízkou mírou komprese nebo ve formátech TIF či PSD. Vyvarujte se vysoké komprese nebo formátů, u kterých dochází k významné ztrátě dat (GIF).

LOGOTYPY, PIKTOGRAMY, SYMBOLY

Značku firmy či piktogramy dodávejte pokud možno v tzv. vektorové podobě. Převedeno do srozumitelné řeči to znamená, že logo bude zpracováno v programu Corel Draw (soubory CDR), Illustrator (AI, EPS, PDF), případně vektorově v Acrobatu (koncovka .pdf). Na velikosti a rozlišení v tomto případě nezáleží – vektorové objekty, mezi které se počítá mj. i písmo ve vašem počítači, jsou nakresleny pomocí křivek, které lze libovolně zvětšovat bez ztráty kvality či změny tvaru.

GRAFY A SCHÉMATA

V naprosté většině případů tento typ ilustračního doprovodu překreslíme a optimalizujeme pro reprodukci, je sjednocena velikost, styl, barevnost i použitá písma. Grafy a schémata vytvořená v jiných aplikacích se po vložení do aplikace MS Word nenávratně poškodí, proto nikdy nevkládejte tato data do dokumentu DOC či DOCX (s výjimkou schémat vytvořených přímo v této aplikaci). Pokud je to možné, dodávejte grafy či schémata i s původními datovými soubory. U grafů vytvořených v MS Excelu je žádoucí dodat i zdrojový soubor XLS nebo XLSX. U grafů a schémat vytvořených v jiných aplikacích je vhodné dodat

soubory ve formátu PDF, který usnadní a zrychlí přípravu dat k tisku.

 

Korektury

Budete-li chyby, překlepy a další nedostatky sazby vyznačovat na vytištěných stránkách, dodržujte prosím standardní česká korektorská znaménka, jejichž přehled najdete např. na serveru Typo.cz. Snažte se psát čitelně, v případě mnoha oprav je někdy jednodušší daný odstavec poslat znovu.

ELEKTRONICKÉ KOREKTURY V PDF

Opravy provádějte v programu Adobe Reader verze 7 nebo vyšší, aktuální verzi stáhnete z  webu firmy Adobe. Podívejte se na www.jaknakorektury.cz, kde je celý proces názorně předveden.

Vyberte příslušný úsek textu (objeví se světle modré zvýraznění, NE

žluté). Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte druh úpravy.

– Zvýraznit [žlutě]

– Přeškrtnout [červené škrtnutí]

– Nahradit / Přidat k nahrazení [modré škrtnutí]

– Přidat lístek s poznámkou [žlutě]

Označujte pouze přesnou část textu, která se má „Nahradit“ nebo „Přeškrtnout“. Nahrazení lze provést pomocí klávesy INS, která funguje i pro vložení vsuvky. Pro smazání (přeškrtnutí) funguje také klávesa DEL. Není tedy nutné klikat pravým tlačítkem myši.

Úpravy „Zvýraznit“ nebo „Přidat lístek s poznámkou“ prosíme používat pouze v nezbytných případech. Pokud to není nezbytně nutné, nepište komentáře typu: „slovo zítra odstranit“, stačí, když prostě slovo „zítra“ označíte a zmáčknete klávesu DEL nebo vyberete myší úpravu „Přeškrtnout“. Nahrazování slov neprovádějte ve dvou krocích (Přeškrtnout + vsuvka), ale jedním.

 

Tyto pokyny byly částečně převzaty z článku Štěpána Holiče JAK PŘIPRAVIT PODKLADY PRO GRAFICKÉ STUDIO na webu Unie grafického designu.